« terug naar vorige pagina

Medische verklaringen

De huisarts verstrekt geen verklaringen voor bijvoorbeeld woningen, geannuleerde vakanties, scholen, werkgevers etcetera.

Als behandelend arts in Nederland is het niet toegestaan zulke verklaringen uit te schrijven. Alleen controlerend artsen mogen met toestemming van u (op schrift) een brief aan uw huisarts schrijven om informatie op te vragen. Daarbij is het van belang te weten dat uw huisarts met uw toestemming alleen maar feitelijke informatie kan geven, zonder dat zij een waarde oordeel uitspreekt.

Uw huisarts kan dus een opsomming geven van de klachten en ziektebeelden van de patiënt en eventueel het ziektebeloop.
Uw huisarts mag hierbij niet aangeven wat de gevolgen op langere termijn zijn of wat dit bijvoorbeeld betekent voor uw belastbaarheid of inzetbaarheid bij uw werk.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft hier een toelichting (toelichting) over opgesteld.